Storie agter Wagibiki

My body’s nobody’s body but mine.  You have your own body – let me have mine!

As ’n klein standerd vyf dogtertjie het hierdie lied ’n verskriklike groot impak op my gemaak.  Ek was op ’n dogterskamp en het saam met my maats hierdie liedjie uit volle bors gesing, min wetende dat ek daardie dag een van die belangrikste besluite van my lewe geneem het.  Ek wil my liggaam beskerm en bewaar vir my man vir die dag wanneer ek trou. My storie is anders as die meeste girls wat oor Purity (reinheid) gesels.  Ek is as ’n maagd getroud op 11 Julie 1998.  Ek het ook Jesus op ’n jong ouderdom in my ouershuis leer ken en aanvaar as my Eerste Liefde.  Ek het altyd gedink ek het nie ’n asemrowende getuienis nie, want dis nie een van draai of braai of ’n radikale bekering nie, maar Jesus het my een nag kom wakker maak met die woorde:  WAGIBIKI… ek het myself in my linnekamer gaan toesluit en begin lees en skryf oor wat Wag-’n-bietjie beteken.  Ek het ontdek dat my lewensverhaal om as ’n rein maagd te trou een van die belangrikste getuienis is wat ek moes uitdra en verkondig aan alle jongmense in die wêreld, want die grootste geheim vir ’n gelukkige huwelik is om met geen emosionele en fisiese bagasie in die huwelik te tree nie. Ek wil graag saam met jou ontdek wat dit is om ’n seksueel-vervulde huwelik te hê – ‘n huwelik wat God verheerlik deur jou intimiteit met jou man.  Ek glo dat fisiese intimiteit met jou man die ultimate form of worship is – net soos die Here dit bedoel het in Genesis 1 aan die begin van die skepping.

God blessed them and SAID to them, “Be fruitful and increase in number; fill the earth and subdue it.  Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground.”  Genesis 1: 28

God saw all that he had made, and it was very GOOD.  Genesis 1:31

Interessante feite oor die Wag-‘n-bietjieboom, ook bekend as die Wag-‘n-bietjiebos:
  • Die boom is vol dorings, baie groen met vrugte. Dit lyk baie mooi en aanloklik, maar het interessante dorings.
  • Dis is nie soos ‘n pendoring wat reguit is nie; dit het ‘n krom haak-en-steek-doring. Die dorings is klein en daar is soveel daarvan.
  • ‘n Mens kan maklik daarin verstrengel raak wanneer jy probeer om los te kom.
  • Die boom is ook in die Midde-Ooste bekend, asook in Israel. Volgens Christelike geskiedenis is Jesus se doringkroon van dieselfde dorings as hierdie boom s’n gemaak.
  • ‘n Uittreksel uit die volgende gedig van Totius oor die boom gee ‘n mens ook ‘n idee van die dorings:

 

Die Godsbesluit – Totius ( klik hier vir die direkte skakel )
Voor die onheilswoning en
tussen die skaars-beblaarde
soetdorings staan, in droë aarde
maar lowergroen en blink van blad,
die wag-‘n-bietjie langs die pad.

Wanneer ek naderkom dan sien
ek dorings krom en reg;
‘k sien takke inmekaar gevleg.
En wil ek in die blare gryp
of aan die takke breek,
dan tas ek in ‘n doringnes
wat vreeslik haak en steek.

 

Ons keuses laat ons soms verstrengel in die haak-en-steekbos van die lewe. Net soos jy nie uit jou eie krag kan loskom uit hierdie bos nie, net so het ons Jesus nodig om ons te kom lossny en vrymaak van die dorings van die lewe – veral ten opsigte van seksualiteit. Ek het die voorreg gehad om ongeskonde en vry, sonder enige dorings,  voor die kansel te staan.  Vandag is ek en my man 22 jaar en onbeskryflik gelukkig getroud en ons het drie pragtige kinders.

Wagibiki wil jou inspireer en lei om ook daardie besluit te kan neem as jy ’n jong meisie is, maar ook die goeie nuus te vertel van vergifnis en reinheid voor God as jy dalk al ’n afdraaipaadjie geneem het en ’n fout gemaak het.  Jy moet net weet: daar is altyd nog ’n kans by Jesus – jy mag dalk jou maagdelikheid verloor het, maar met God se vergifnis en liefde kan jy eendag met ’n wit rok voor die kansel en langs jou man gaan staan – REIN en VRY.  Ek wil jou graag neem op hierdie reis van voorbereiding vir intimiteit saam met jou huweliksmaat en ook nadat jy “I DO…” gesê het.